Admitere la studii in Romania

No comments

În acest an, mii de absolvenți părăsesc școala, dintre care majoritatea doresc să se înscrie la facultate. Acesta este un proces complex și foarte important, care necesită o pregătire atentă și familiarizarea cu noile norme de admitere.
studentii la universitate
Ministerul Educației a făcut o serie de modificări care vor avea un efect, în acest an și va afecta nu numai examenele, dar de asemenea, termenii și condițiile procesului de admitere la studii in Romania. Vezi si Lista top 100 universitati din Romania.

Ce schimbări ii așteaptă pe elevi

S-a modificat termenul limită. Au aparut informatii că universitatile vor incepe procesul de primire a documentelor si actelor pentru admitere din 20 iunie; în cazul în care facultatea implică sustinerea examenelor suplimentare, termenul limită de depunere a documentelor va fi transferat la 7 iulie.
Unele instituții de învățămînt (universitati din Romania) efectueaza testarea internă: pentru ei Ministerul Educației a stabilit data de deschidere a primirii documentelor si actelor - 10 iulie.
Procedura de admitere la invatamint fara frecventa(invatamint prin corespondență) nu prevede un anumit interval de timp, astfel încât universitățile sunt libere să decidă cu privire la care să informeze solicitanții în prealabil prin standuri de informare și site-urile oficiale ale acestora.
 • Teste de specialitate. Unele universitati au dreptul de a organiza examene suplimentare la subiectele de bază. De exemplu, noile cerințe la 64 de specialități au fost introduse în acest an. Mai mult decât atât, printre ele nu sunt doar direcții de creație / arta, dar, de asemenea, medicale si pedagogice.
 • Interviuri și examene suplimentare. Unele universități în acest an li se permite să organizeze propriile examene de testare internă. Acesta poate fi la fel ca examenul de bacalaureat sau interviuri creative: aici decizia este particulara fiecarei instituția de învățământ (universitati), care a dobândit dreptul de a modifica forma testului anual. În același timp, noile reguli universitățile trebuie sa le anunțe în prealabil și să dea instrucțiuni clare pentru executarea lor.
 • Informații despre cămine. Noile ordine ale Ministerului Educației cere tuturor rectorilor universităților să furnizeze informații complete și transparente cu privire la disponibilitatea locurilor în cămine. Anterior, au existat cazuri în care administratia universitatilor la admitere din Romania de a atrage mai mulți elevi, au tăcut cu privire la numărul de locurile libere în cămine. În 2016, aceste informații trebuie să fie afisate în mod obligatoriu înainte de 1 iunie, care va da posibilitatea de a alege instituția cea mai potrivită.
 • Portofoliul cadidatului. De asemenea, o astfel de inovare este portofoliu al candidatului, care ar putea avea un avantaj fata de ceilalti candidați admisi la studii. Aici, vor fi luate în considerare următoarele condiții:
  • prezența diplomei de bacalaureat cu note excelente la toate materiile;
  • participarea la competițiile internaționale;
  • prezența titlului de campion mondial, Jocurile olimpice europene sau (și Paralimpice);
  • certificate cu privirea participării active la programele de voluntariat.

Admiterea la studii in Romania pentru basarabeni (moldoveni)

Studiile în Romania precum și orice cunoștințe profesionale, reprezinta o treapta de învățământ, si este un pas foarte important în cariera fiecarui student basarabean.
În acest sens, toți absolvenții de licee isi aleg foarte serios potrivite universitatea din Romania.
Alegerea Universității nu ar trebui să înceapă imediat după trecerea la bacalaureatului, dar pe tot parcursul anului, fiecare încearcă să-si analizeze abilitățile și de a determina unde sa-si urmeze studiile la profesia dorită.

Pentru tinerii din Republica Moldova (basarabeni) inscrierea în învăţământul universitar se realizează în următoarele condiţii:
 • Cetăţenii din Republica Moldova pot studia în învăţământul universitar din România, la toate nivelurile, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
 • Candidaţii declaraţi admişi la studii universitare de licență, masterat și doctorat, ca bursieri ai statului român, au obligaţia să confirme locul de studii prin depunerea dosarului cu acte de studii în original la instituţia de învăţământ, conform metodologiei proprii de admitere a universitatilor din Romania. În caz contrar, candidaţii admişi pierd locul de studii prin neprezentare în termenul menţionat, iar locurile rămase disponibile nu pot fi realocate.
 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, si studii liceale complete în Republica Moldova se înscriu la sediile misiunilor diplomatice ale României din Republica Moldova.  Un candidat va depune, dosarul de învăţământ numai la o singură comisie de preselecţie (din Chișinău / Bălţi / Cahul)
 • Procedurile de admitere la studii se vor finaliza până la data de 01 octombrie anului curent
 • Candidaţii pe locurile de studii ca bursieri ai statului român vor face dovada originii etnice române prin declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, prin care își asumă identitatea culturală română.

Admiterea Basarabenilor la studii in Romania are loc pentru locurile repartizate tinerilor cu domiciliul stabil în Republica Moldova fiecărei instituţii de învăţământ superior. Metodologia oficiala de de scolarizare a romanilor de pretutindeni o puteti gasi pe site-ul oficial Ministerul Educatiei http://www.edu.ro/index.php/articles/c1141.

Dosarele cu acte de studii se depun direct de către candidaţi la instituţiile de învăţământ la care doresc să studieze, în baza calendarului de înscriere stabilit conform metodologiei proprii de admitere a fiecărei instituţii de învăţământ superior.
Media de admitere la studii se calculeaza in felul urmator:

, unde
Mlic = media generală a anilor de liceu;
Mbac = media examenului de bacalaureat;
MA = media de admitere

Rezultatele anilor trecuti vedea aici:
-    Rezultate admitere Romania 2014
-    Rezultate admitere Romania 2015

Procedura de admitere la studii in Romania, va avea doua etape. In august se va termina acceptarea documentelor originale pentru solicitanții din lista inscrisa din etapa anterioara.

Din această listă 50-80% din locurile propuse pentru studii la buget. Cei care au prezentat copii ale certificatelor, ar trebui să aibă să aducă originalul pina la perioada de încheiere a primirii documentelor. În acest val se va înscrie restul locurilor ramase libere.

No comments :

Post a Comment