Metodologia de admitere / scolarizare

No comments
METODOLOGIA DE ŞCOLARIZARE a tinerilor de origine română din Republica Moldova şi a cetăţenilor de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul si admiterea in România.
Note importante:
 • În  cererea  de  înscriere  pentru  ciclul  I  –  studii  universitare  de  licenţă, candidaţii  vor  opta  pentru  un  (1)  domeniu  fundamental  de  studii universitare  de  licenţă  şi  maximum  trei  (3)  instituţii  de  învăţământ superior, cu precizarea specializării la care doresc să studieze, în ordinea preferinţelor
 • În  cazuri  justificate  se  poate  solicita,  suplimentar,  adeverința  de autenticitate  a  actelor  de  studii  emisă  de  Ministerul  Educației  din Republica Moldova.
 •  Dosarele  se  depun  conform  calendarului  de  înscriere  al  fiecărei  instituţii  de învăţământ  superior  de  stat  și  în  baza  metodologiei  proprii  de  admitere,  direct  de  către candidaţi la universităţile la care urmează să susţină examenul
 • Înmatricularea  la  studii  se  va  realiza  în  baza  ordinului  ministrului  educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
 • Pentru absolvenţii de liceu din Republica Moldova:  Admiterea (selecţia) la studii universitare de licenţă a absolvenţilor de liceu din Republica Moldova se efectuează de  Comisia  mixtă  MAE  –  MECTS  –  DRP  prin   concurs,  pe  bază  de  dosar,  după următoarele criterii:
  • 2.1 Performanţele şcolare deosebite: participarea la concursuri internaţionale;
  • 2.2 Media de absolvire (MA);
  • 2.3 Opţiunile candidaţilor;
Intreg documentul este disponibil pe pagina oficiala a Ministerului Educatiei Romaniei (edu.ro)

No comments :

Post a Comment